(حداکثر حجم مجاز 1 MG می باشد.فایل های مجاز rar, zip, doc, jpg, bmp)

فکس : 021-46861113
  
تلفن تماس : 021-46841111
021-46841114
021-46845550
  
کد پستی : 37541-37916
ایمیل : mohamadheydari20@yahoo.com
آدرس شرکت: تهران , شهرستان قدس , میدان قدس , خیابان چمن , مجتمع صنعتی احمدیان, کوچه هنر دوم , شرکت جهان ایمنی زمینی